دسته ها :
ده قانون ساده تربيت کودکان

ده قانون ساده تربيت کودکان

ارتباط با کودک

اینگونه فرزندتان را تحت تاثیر قرار دهید:

شاید برای شما هم اتفاق افتاده که هر وقت خواستید با کودک‌تان حرفی بزنید او نگاهش را به طرف دیگر چرخانده یا غر زده یا زبان بدنش طوری بوده که به شما فهمانده مشتاق شنیدن سخنان شما نیست‌‌


بیشتر...