فوائد ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی به کاهش فشارخون وخواب بهتر وچربی سوزی بیشتر کمک می کند

ورزش صبحگاهی به کاهش فشارخون وخواب بهتر وچربی سوزی بیشتر کمک می کند
خواص وفواید سلامتی ورزش صبحگاهی:
۱- کالری کمتری مصرف خواهید کرد
۲- تمام روز را فعال ترخواهید بود
۳- چربی بیشتری می سوزانید
۴- کاهش فشار خون
۵- شب بهتر می خوابید
۶- حفاظت از خود دربرابر دیابت
۷- ماهیچه‌های موثرتری خواهید ساخت