کاربرگ ماهانه


با احترام به استحضار کلیه معلمین ارجمند می رساند فردا دوشنبه 1400/1/23 راس ساعت 9 صبح بمنظور تفکیک کاربرگ های ماهانه در مدرسه حضور فعال داشته باشند. 

با تشکر 
مدیریت دبستان غیردولتی شمس