دبستان غیردولتی پسرانه شمس

بسیار خوشوقتیم که همراه با معرفی دانش آموزان افتخار آفرین و ممتاز دبستان غیرانتفاعی پسرانه شمس صومعه سرا بخشی از عملکرد سال گذشته مدرسه و همچنین برنامه ها و اهداف خود برای سال جدید تحصیلی به معرض قضاوت مردم شریف شهرمان بگذاریم

این مدرسه در سال تحصیلی گذشته با استفاده از معلمین و دبیران متخصص و متعهد توانست با کسب صد در صد قبولی خرداد ماه و کسب عناوین برتر در مسابقات علمی فرهنگی هنری شهرستان صومعه سرا سرویس  رفت و برگشت دانش آموزان ، دریافت شهریه بصورت نقد و اقساط ،وسایل کمک آموزشی و آزمایشگاهی به همراه کلاس های تخصصی قرآن ،طراحی و نقاشی ،خط، زبان انگلیسی،ورزش و دروس تقویتی و تکمیلی ریاضی ،علوم ،فارسی و هنری هنری بصورت فوق برنامه در محیط آموزشی زیبا به انجام رساند

اهداف و برنامه های سال تحصیلی جدید تحصیلی

بدون شک تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان امری بسیار جدی و مهم می باشد که توجه و اهتمام در آن آینده کشورمان را تضمین می نماید که البته بدون استفاده از نیروهای ماهر و متخصص همراه با تعهد به انجام وظیفه و همچنین امکانات و شرایط مطلوب غیرممکن و یا ناقص خواهد بود

مدیریت و شورای آموزشی مدرسه با اعتقاد به اینکه نسل آینده کشور حق دارد که از نسل فعلی بهتر زندگی نموده و از مواهب آن استفاده نماید پس باید شرایط و امکانات مطلوب تری برایشان فراهم نمود تا بتوانند در محیطی سرشار از صمیمیت و تلاش و کوشش همراه با آموزشهای پیشرفته خود را برای آینده ای بهتر آماده سازند لدا با توجه به تجارب و نیز تحقیقات انجام شده از برنامه های آموزشی مدارس موفق استانهای دیگر ،مدیریت و شورای آموزشی مدرسه ضمن اجرای دقیق بخشنامه ها  و دستورالعملهای آموزش و پرورش مصمم به اجرای برنامه های شرح زیر که بخشی از آن در سالهای گذشته به انجام رسیده و با استفاده از معلمین برگزیده و موفق شهرستان در اولین مدرسه غیرانتفاعی احداث شده این شهرستان با امکانات و فضای خوب تقدیم نماید